អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ ជុំទី ៤

ថ្នាក់ខ្មេរនៅក្នុងជុំនេះយើងបានសិក្សារអំពីប្រវត្តិភាសារខ្មែរ និង​ ប្រវត្តីអក្សរសាស្រ្តខ្មែរ  ព្រមទាំង ទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បង់ទៅប្រទេសជិតខាងដូច​ជា​ ថៃ និង​ វៀតណាមជាដើម។​ ពួកយើងក៏បានរៀនអំពី ភាពខុសគ្នារវាងពាក្យ  យួន និង​ វៀតណាម ថៃ និង សៀម ខ្មែរនិងកម្ពុជា។ 

ហើយបើតាមការស្រាវជ្រាវជ្រាវបានឲ្យដឹងថា ភាសារខ្មែរមានដើមកំណើតតាំងពីសម័យអណាចក្រភ្នំមកម្លេះ៕​ អក្សរខ្មែរត្រូវក៏ត្រូវបាន បង្កើតឡើងនៅសម័អណាចក្រភ្នំដែរ។​ ហើយត្រូវបានកែប្រែជាបីលើកធំៗគីសម័យមុនអង្គរ សម័យអង្គរ និង​សម័យក្រោយអង្គរ។

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមរបស់ប្រវត្តអក្សសាស្ត្រខ្មែរ សូមចុចទីនេះ

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមរបស់ប្រវត្តភាសារខ្មែរ សូមចុចទីនេះ

ហើយបើចង់ដឹងពត៌មានបន្ថែមអំពីទឹកដីខ្មែរដែលបានបាត់បងទៅប្រទេសដទៃសូមចុចទីនេះ និង​ ទីនេះ

Khmer Round 2

Khmer class is that class that teach me about my own identity and my own language and I have learn a lot actually I learn about the history of the water festival and the celebration about Kathina festival which is a buddhist celebration. If you want more information about this I click here to know more information  the kathina history and click here to find more information about the water festival.

Khmer Literacy

 

This class is only class that I can speak Khmer and the class that I know my own Identity and this class is also a good class we study some of Etymology from Khmer hard word and what I find out is that Khmer language have most of the rude word for Sanskrit . we also learn Khmer poem and this is a poem that I’ve made

 

កើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់

 

បើយើងកើតមក     ​​​ យើងត្រូវលៃលក            ជីវិតឲ្យល្អ

ឲ្យគេស្រលាញ់               ទុកដូចជាស្ក                 យើងនិងបរវរ

                                         រស់នៅសុខសាន្ត។

  វាលវដ្តសង្សា                 រស់នៅក្ដីណា                  ត្រុវចាំកុំខាន

កើតចាស់ឈឺស្លាប់     គឺជាសមិនបាន ​​​​​​​         បើចង់ក្សេមក្សាន្

                                        សូមចាំកុំភ្លេច។

បើកើតមកហើយ        កុំនៅកន្ទើយ            ទោះជាដូចម្ដេច

ត្រូវធ្វើរឿងល្អ               សូមចាំកុំភ្លេច             គួរតែសម្រេច

                                     ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​   ធ្វើរឿងបរិសុទ្ធ។

ពេលយើងចាស់ទៅ     ជិវិតគង់ត្រូវ​                ​នឹងរលត់ផុត

 គួរកាន់សីលទាន      ខ្ជាប់ខ្ចួនមិនស្រុត       មុនរលត់ផុុត

                                       ពេលក្ស័ងសង្ខា។

បើសិនចាស់ហើយ     មិនលើេកលែងឡើយ  នឹងឈឺគ្រប់គ្នា

គួរធ្វើបុណ្យទាន        រៀនធម៌ភាវានា ​           ​ ធ្វើជាមាគា

                                      នៃចិត្តពណ៌ស។

ឈឺហើយគង់ស្លាប់    យើងគួរប្រញាប់            ធ្វើរឿងល្អល្អ

បើសិនធ្វើវា              បុណ្យនឹងកើនករ ​​​​​​​​         យើងនឹងបរវរ

                                ទៅកាន់ជាតិក្រោយ។